ANBI

Young & Fair is in het bezit van een ANBI status, dit betekent dat Young & Fair met haar missie, visie en werkwijze zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen nut. Binnen Young & Fair werken meerdere projectteams aan het organiseren, het informeren, activeren en motiveren van jongeren om de bewustwording omtrent fair trade en duurzaamheid te vergroten.

  • Naam

Stichting Young & Fair

  • RISN

821524665

  • Contact gegevens

Twijnstraat 62bis, 3511 ZM Utrecht
info@youngandfair.nl

  • Bestuurssamenstelling en namen
Voorzitter: Vere König
Secretaris: Dorien Panhuyzen
Communicatie: Myrthe Nauta
Penningmeester: Jochem Broersen
  • Beloningsbeleid

Stichting Young & Fair bestaat volledig uit vrijwilligers. Bij uitzondering en in specifieke situaties wordt er gebruik gemaakt van een bestuurs- of vrijwilligersvergoeding. Verder geven wij een reiskostenvergoeding waarbij er per project en vrijwilliger wordt gekeken naar het maximumbedrag dat gedeclareerd kan worden. Tenslotte geven wij oud-vrijwilligers een bedankje in de vorm van een klein cadeau (denk aan een waardebon van een fair trade merk) en organiseren wij een keer per maand een vrijwilligersborrel, en af en toe teamborrels, waarbij het eerste drankje door Young & Fair bekostigd wordt.

Beleidsplan, doelstellingen, verslag van uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording zijn te vinden in onze jaarverslagen:

Als je Young & Fair wilt steunen kan dit door een donatie te doen op rekeningnummer NL84RABO0154699284, t.b.v. ‘’Stichting Young & Fair’’. Je kunt ook doorlopend donateur worden voor € 20, € 50 of € 100 per jaar, lees daarover meer hier