ANBI & KVK gegevens

Wilt u Young & Fair helpen als stichting en wilt u daarvoor een donatie doen? Uw bedrag kan overgemaakt worden naar “Stichting Young & Fair” op IBAN-rekening NL84RABO 0154699284 te Utrecht.

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Onze stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam “Young & Fair”.  Meer informatie over onze inschrijving te vinden onderaan de pagina.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Young & Fair heeft een aanvraag gedaan voor de aanwijzing als instelling met een algemeen nut beoogde doelstelling per 1 januari 2014. Dit omdat Young & Fair met haar missie, visie en werkwijze voor meer dan 90% zich inzet voor het algemeen nut. Het algemeen nut van stichting Young & Fair ligt formeel vastgelegd in de statuten zoals aangemeld bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 821524665 en is na te lezen in de missie en visie van de stichting.

In het jaarverslag van 2013 wordt breder terug gekeken op de stichting en wordt er verslag gedaan van de georganiseerde evenementen en de begroting. Het jaarverslag is terug te vinden op onze site. Hierin staan ook de doelen voor het jaar 2014.

Verschillende werkgroepen werken binnen Young & Fair aan het organiseren, het informeren, activeren en motiveren van jongeren om de bewustwording omtrent fair trade en duurzaamheid te vergroten. Binnen stichting Young & Fair werken enkel vrijwilligers. Vrijwilliger zijn betekend binnen Young & Fair dat er geen vergoeding tegenover je geleverde diensten staat. Wel is het mogelijk om binnen Young & Fair startkwalificaties voor de arbeidsmarkt op te bouwen en door middel van een referentie toe te voegen aan je CV. Wel probeert stichting Young & Fair indien de (projectmatige) begroting het toelaat de reiskosten voor vrijwilligers naar geplande projectgroep vergaderingen voor 50% te vergoeden. Ook streeft stichting Young & Fair erna om de projectgroep welke verantwoordelijk was voor de organisatie van een evenement kosteloos toegang te bieden tot het evenement. Indien de begroting dit niet toelaat wordt gestreefd naar een lagere toegangsprijs dan reguliere bezoekers van het evenement.

Omdat vrijwilligers voor stichting Young & Fair van vitaal belang zijn worden de vrijwilligers jaarlijks bedankt op het Young & Fair nieuwjaarevenement. Dit evenement staat in het teken van de presentatie van het jaarverslag van het afgelopen jaar en de doelen voor komend jaar. Het evenement sluit af met een kleine borrel waarbij de inkoop van de genuttigde horeca als bedankje vanuit het bestuur aan de vrijwilligers wordt gegeven. Daarnaast streeft de stichting erna om binnen projecten en de projectbegroting ruimte te maken voor een klein bedankje. Een klein bedankje is nooit in de vorm van geld. Bij een klein bedankje moet u denken aan een fair trade kaart met persoonlijke boodschap. De uitgaven voor de vergeven bedankjes is terug te lezen in het jaarverslag en op de (project) begroting.

Stichting Young & Fair heeft momenteel geen eigen vestiging, hierdoor ontbreekt er een bezoekadres. Het postadres is verbonden aan het bestuur van Young & Fair. Voor telefonisch contact kunt u het beste mailen naar een van de bestuursleden die terug te vinden zijn op de website onder het kopje bestuur.

KVK-gegevens

Naam instelling: Stichting Young & Fair

KVK nummer: 3027418

RSIN: 821524665

Postadres:Twijnstraat 62bis, 3511 ZM Utrecht

Contact: info@youngandfair.nl

Overige informatie: www.youngandfair.nl