Jaarverslag 2015

In 2015 heeft Young & Fair weer grote stappen gezet. Met meer dan 60 vrijwilligers is via verschillende projecten en evenementen hard gewerkt om de bewustwording van jongeren over eerlijke handel en duurzame ontwikkeling te realiseren.

2015 stond in het teken van uitbreiding. In 2015 is onder andere uitgebreid naar Groningen. Verder is er naast deze fysieke uitbreiding ook hard gewerkt aan de uitbreiding van de naamsbekendheid van Young & Fair. Intern zijn er ook flinke stappen gezet. Er is hard gewerkt aan de verdere professionalisering en structurering van de stichting. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwde organisatiestructuur die eind 2015 is ontwikkeld. Door het grote enthousiasme en doorzettingsvermogen van onze vrijwilligers is 2015 een succesvol jaar geweest. We zijn daar enorm trots op en dankbaar voor. Wij kijken dan ook uit naar komend jaar!

Lees hier het volledige jaarverslag van 2015!